Assegurances
Assegurances

Transports de mercaderies

Assegurança per a transportistes: Pòlissa amb cobertura adaptada a la Responsabilitat Contractual a què ha de fer front el transportista en cas de pèrdues o danys a les mercaderies durant el transport.

 

Assegurança per a objectes: Pòlissa anual renovable en la qual, mitjançant el pagament d’una prima anual fixa, es cobreixen tots els desplaçaments que facin els objectes o estris assegurats: instruments musicals, equips fotogràfics, eines i petita maquinària professional, etc.

 

Flotant: Pòlissa de vigència indefinida per donar cobertura a totes les expedicions que faci l’assegurat, les quals s’han de comunicar prèviament mitjançant aplicacions d’assegurança.S’emet sense prima inicial i es regularitza mensualment a partir de les aplicacions rebudes..

 

Viatge: Pòlissa temporal per donar cobertura a les mercaderies durant un viatge o una expedició determinada.

 

CONDICIONS GENERALS 

Cobertura sobre els danys materials directes experimentats per les mercaderies transportades , a conseqüència de següent:

 

 • Incendi, llamp i explosió
 • Accident del mitjà de transport
 • Despeses de salvament


En transport terrestre: 
 

 • Bolcada o semibolcada
 • Robatori en quadrilla o a mà armada
 • Riscos atmosfèrics extraordinaris


En transport marítim: 
 

 • Avaria grossa
 • Git
 • Avaria particular quan procedeixi de naufragi, incendi, avarada o abordatge
 • Arrossegament per les onesCOBERTURES COMPLEMENTÀRIES 

Cobertures de contractació opcional, que complementen les Condicions Generals: 

 

 • Robatori i espoliació
 • Trencaments i vessaments
 • Danys durant les operacions de càrrega i descàrrega
 • Despeses de retirada i remoció de restes
 • Podridura per paralització equip frigorífic
 • Podridura per avaria del vaixell
 • Danys produïts per vagues
 • Danys produïts en situacions de guerraCONDICIONS ÀMPLIES 

Conjunt de garanties que configuren una cobertura equivalent al "tot risc tècnic": 

 

 • Condicions generals
 • Robatori, trencaments i vessaments, càrrega i descàrrega, despeses de retirada i remoció de restes
 • Mullena
 • Estades intermèdies
 • Cops o rascades en vehicles descoberts (terrestre)
 • Avaria particular per accident de mar (marítim)

 

 

 

 

Horari

Juliol i agost de dilluns a divendres de 8 a 15 h 

GRUP BUESO

CARITAT 28

08241 MANRESA

 

Teléfono: 938771756 938771756

Fax: 935507200

Correo electrónico: bueso@grupbueso.cat

 


Llamar

E-mail

Cómo llegar