Assegurances
Assegurances

Assegurances de salut

Aquestes assegurances cobreixen els riscos de malaltia i accident de l'assegurat, proporcionant els serveis mèdics, quirúrgics, així com els ingressos en centres i clíniques assistencials, dins de les especialitats i límits establerts en la pòlissa.

 

Us oferim un descompte del 25% en la pòlissa de salut col.lectiva o familiar.

 

El descompte es manté durant tota la vigència de la pòlissa.

Accediu a una sanitat de qualitat amb agilitat i llibertat d'accés als professionals.

 

Ara, a un cost reduït!

 

Fiscalitat assegurances salut

 

Avantatges fiscals per a les empreses.

 

Quan una empresa protegeix els treballadors amb una assegurança de salut privada, aquesta serà una despesa deduïble de l'impost de societats amb els límits de 500 € per assegurat.

 

 

Avantatges fiscals per traballadors

 

Les quantitats abonandes per l'empresa no suposen un pagament en espècie i per tan, no haurà de tributar per l'impost de L'IRPF amb un límit de 500 € per assegurat.

Principals avantatges de la nostra pòlissa.

 

Accés a professionals i clíniques

En cas de necessitat l'assegurat sol.licita hora directament als professionals per tal de rebre el tractament mèdic necessari, proves complementàries o fins i tot intervencions.

 

Pòlissa vitalícia.

La seva assegurança no serà anul.lada per l'asseguradora en cap cas. És vostè qui decideix quan ha de posar fi a la seva cobertura.

 

Trets diferencials.

Disposa de cobertura per accidents de circulació i laborals. Aquesta garantia està normalment exclosa a la majoria de pòlisses del mercat.

 

Qui pot ser assegurat?

Podem assegurar una sola persona o bé, families o col.lectius sencers.

 

Hi ha copagament? He de pagar quan vaig al metge?

Amb la nostra pòlissa no heu d'abonar cap altra quantitat que la pròpia prima, si bé, es pot obtar per una modalitat amb copagament amb una reducció de la prima.

 

Su mensaje del formulario se ha enviado correctamente.

Ha introducido los siguientes datos:

Vull demanar informació

Por favor, corrija los datos introducidos en los campos siguientes:
Al enviar el formulario se ha producido un error. Inténtelo de nuevo más tarde.

Atención: Los espacios marcados con * son obligatorios.

Puede consultar las condiciones generales de compra y la política de privacidad


Llamar

E-mail

Cómo llegar